Algemeen

Wie

VABF verenigt accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, erkende boekhouders, erkende boekhouders-fiscalisten, aanverwante of complementaire vrije beroepers (advocaten, notarissen, …) en verantwoordelijken van de boekhoud- en financiële diensten in bedrijven en verenigingen.

Beroepsbekwaamheid, onafhankelijkheid waardigheid en rechtschapenheid staan hierbij centraal.

Doel?

VABF streeft ernaar de beroepskennis van haar leden permanent bij te scholen door het inrichten van seminaries, colloquia en werkgroepen, met steevast de mogelijkheid tot praktijkervaringen tussen de leden.

VABF behartigt en verdedigt de beroepsbelangen van haar leden, onder meer door tussenkomst in de kosten van juridische procedures i.v.m. betwistingen met algemeen belang en het bijstaan van een medelid in geval van overmacht.

Kwaliteit

De kwaliteit van onze activiteiten wordt gewaarborgd door toegewijde inzet van haar bestuursleden, audit door een erkend auditbureau, continue feedback door onze leden, …, waarbij steeds wordt ingespeeld op de actualiteit. 

Erkenning

VABF is erkend als opleidingsverstrekker bij:

  • Het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten (IAB): B0446/2016-01
  • Het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten: erkenning per activiteit
  • De Vlaamse Overheid in het kader van de KMO portefeuille: DV.O102197