Hoe lid worden ?

Hoe lid worden?

Vul het aanvraagformulier in en voeg hierbij volgende documenten:

  • - Een uitgebreid C.V. en enkele referenties (bij voorkeur collegae)
  • - Gegevens van het kantoor, de beroepsuitoefening en in voorkomend geval van de vennootschap die de jaarbijdrage voor het lidmaatschap en/of de deelname aan de seminaries zal betalen
  • - Een kopie van de lidmaatschapskaart van een ‘disciplinaire overheid’ (I.A.B. - I.B.R. - B.I.B.F. of een aanverwant of complementair vrij beroep van enige Orde of Instituut.) of een bewijs van aanvang van de stage
  • - Voor bezoldigden met een leidinggevende functie bij een erkend beroepsbeoefenaar: een duidelijke omschrijving van de uitgeoefende functies
  • - Voor bezoldigden met een leidinggevende functie , andere dan bij een erkend beroepsbeoefenaar: een aanbevelingsbrief van de werkgever met duidelijke omschrijving van de uitgeoefende functies.

 

Registreer u op het intranet van het VABF

Volg de stappen onder de rubriek "Registreren", bij voorkeur met de elektronische identiteitskaart ('eID').

De aanvraag tot lidmaatschap wordt beoordeeld op de eerstvolgende raad van bestuur. Deze gaan in principe door de eerste donderdag in de maand februari, april, juli, oktober en december.

Indien u ondertussen wenst deel te nemen aan bepaalde activiteiten, neem dan contact op met het secretariaat van onze vereniging.

Na aanvaarding door de raad van bestuur, wordt uw lidmaatschap bevestigd en de toegang tot ons intranet geactiveerd.

Vanaf dan verloopt alles elektronisch:

- De factuur wordt per e-mail verstuurd en vindt u tevens terug op het intranet onder de rubriek "Mijn Gegevens", "Facturen".
- Op het intranet kan u in uw profiel de betaling hiervan opvolgen.
- Het aanmelden en afmelden op onze activiteiten gebeurt met uw elektronische identiteitskaart.
- De aanwezigheidsattesten vindt u ook terug op het intranet onder de rubriek "Mijn Gegevens", "Attesten".
- De syllabi worden -indien beschikbaar- op het intranet onder de rubriek "Tools", "Bibliotheek" bewaard, zodat u deze altijd kan raadplegen, downloaden of printen.
- Elke wijziging kan u zelf doorvoeren via uw profiel op het intranet onder de rubriek "Mijn Gegevens", "Profiel".

 

Vragen? Neem dan contact met ons op.